Encontros Xurídicos

“Impacto dos últimos pronunciamentos do TCU na responsabilidade contable por ámbito. Análise dos requisitos para a súa asistencia “

Mª Begoña Villaverde Gómez. CONSELLEIRA ÁREA CORPORACIONES LOCALES. CONSELLO DE CONTAS

José Luis Rodríguez Pedreira. Letrado. Consello de Contas de Galicia. Moderador “Impacto da crise sanitaria na contratación pública”

Jaime Pintos Santiago. Profesora contratada de Dereito Administrativo da UDIMA. Avogado. Oficial en excedencia

Cuestións de legalidade no Informe de Auditoría da Cámara de Comptos sobre a Xestión da COVID-19 pola Administración da Comunidade Foral de Navarra.

José Luis Ezquerro Royo. Secretario General. Cámara de Comptos de Navarra

A perspectiva de xénero no marco normativo dos fondos NGUE

Mirta García Rosa. TÉCNICO AUDITORÍA. SINDICATURA PÚBLICA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

O control da legalidade dos contratos de emerxencia en situación de pandemia

Carles Rossinyol i Vidal. LETRADO. SINDICATURA DE COMPTES CATALUNYA

As subvencións da UE de próxima xeración e a economía laranxa: o sector audiovisual

Rosalía Betancort Rijo. CARTA. AUDIENCIA DE CONTAS DE CANARIAS

Retos na execución e control dos fondos NGEU

Miguel Luque Magaña. TÉCNICO AUDITORÍA. CÁMARA DE CONTAS DE ARAGÓN

Cuestións legais sobre a xestión das subvencións financiadas con fondos NGUE. Impacto da simplificación da xustificación no ICEX, nos reembolsos, sancións e responsabilidade contable

María Méndez Martínez. CARTA. SINDICATURA PÚBLICA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

“As novas oportunidades dos Fondos Europeos de Próxima Xeración cos ODS e coa Integridade Pública”

Concepción Campos Acuña. SECRETARIO DA XUNTA LOCAL, CODIRECTOR DE RED LOCALIS. PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN E A MULLER NO SECTOR PÚBLICO

“Riscos e patoloxías máis habituais con incidencia na Administración Pública detectados pola Fiscalía de Galicia en fase de instrución”

Javier Rey Ozores. Fiscal XEFE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. MEMBRO DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO CONSTITUÍDA AO abeiro do PROTOCOLO ASINADO ENTRE A FISCALÍA E O CONSELLO DE GALICIA DE PREVENCIÓN DA CORRUPCIÓN

Cerimonia de clausura

Simón Rego Vilar. ÁREA INSTITUCIONAL CONSELLEIRO. CONSELLO DE ACAS DE GALICIA

Encontros Técnicos

G1S1
A resposta do TCU e da OCEX na “Auditoría Covid-19”: Axustouse no tempo e axeitada ao contexto?

Manuel Sueiras Pascual. TRIBUNAL DE CONTAS

G1S1
Xestión da Covid-19 pola Administración da Comunidade Foral de Navarra

Karen Moreno Orduña, Ainara Rodríguez Jiménez, María Esperanza García Cascante e Elvira Balduz Gil. CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA

G1S1
Auditoría da resposta ao COVID-19 na contratación pública

Silvia García Martínez. TRIBUNAL DE CONTAS

G1S1
Contratación e Covid-19: adaptación das ferramentas

Clara Eugenia de la Fuente e Ana I. de las Heras. CÁMARA DE CONTAS DE MADRID

G1S1
Fiscalización dos efectos da Covid-19 no orzamento e a contratación da CA de Canarias

José M. Pérez Lema y Francisco Socorro. AUDIENCIA DE CONTAS DE CANARIAS

G1S1
Auditoría da legalidade das subvencións concedidas por motivo da Covid-19 pola Administración da Generalitat Valenciana en 2020. Riscos e metodoloxía de auditoría. Unha experiencia práctica

Gabriel Martínez Martí. SINDICATURA DE COMPTES DA COMUNITAT VALENCIANA

G1S1
Fiscalización COVID 19: Axudas a persoas en ERTE rendas baixas da Generalitat Valenciana

Alejandro Salom Campos. SINDICATURA DE COMPTES DA COMUNITAT VALENCIANA

G1S1
Ferramentas de auditoría para a fiscalización das medidas anti- covid, o exemplo da fiscalización das liñas de avais ICO-COVID-19

José Ángel Fernández Fernández. TRIBUNAL DE CONTAS

G1S1
Impacto da Covid-19 na NIA-É- SP 1570 R: Aplicabilidade do principio de empresa en funcionamento

Silvia Pérez Menéndez. SINDICATURA DE CONTAS DE ASTURIAS

G1S1
Quenda de preguntas

G1S2
Os órganos de control externo e a auditoría dos fondos NGEU: un novo modelo de control?

Simón Rego Vilar. ÁREA INSTITUCIONAL CONSELLEIRO. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

G1S2
Análise do Marco Nacional de Desempeño do Goberno de Escocia.

Serafín Pazos Vidal. XEFE DE POLÍTICA EUROPEA DA CONVENCIÓN DE AUTORIDADES LOCAIS DE ESCOCIA (COSLA) E INVESTIGADOR

G1S2
A auditoría de resultados no mecanismo de recuperación e resiliencia.

Cristina Quirós Castro. DIRECTOR DE AUDITORÍA CÁMARA DE CONTAS DE ARAGÓN

G1S2
Perspectiva de xénero na auditoría de actuacións financiables no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Mirta García Rosa. SINDEXA PÚBLICA DE CUENTAS DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

G1S2
O control dos Fondos da UE de próxima xeración en Galicia: a proposta dun sistema ideal e a adaptación forzosa dunha realidade administrativa ancorada no século XX ”(G1 – S2 NGEU Control).

Jacinto Álvarez Somoza. XEFE DO SERVIZO DE INSPECCIÓN FEDER – CONSELLO DE TESOURERÍA – COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

G1S2
Medidas urxentes para a execución do PRTR (Real Decreto-Lei 36/2020, do 30 de decembro).

Isabel Linares Muñagorri e Iván Berraquero Escribano. CÁMARA DE CONTAS DE ARAGÓN

G2S1
Propostas metodolóxicas para a medición da brecha salarial de xénero e a avaliación da eficacia das medidas de apoio á conciliación na auditoría operativa da igualdade de xénero

Santiago Martínez Argüelles. TRIBUNAL DE CONTAS

G2S1
Auditoría Operativa de Políticas de Violencia de Xénero e Recuperación Integral das vítimas: Sistema de Indicadores de Xestión

Atenea Melgarejo Vargas. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA

G2S1
Supervisión da aplicación das medidas aprobadas polas Cortes de Castela e León en materia de despoboamento

Santiago Martín Nájera. CONSELLO DE CONTAS DE CASTELA E LEÓN

G2S1
Auditoría ambiental

Julio García Muñoz. UNIVERSIDADE DE CASTILLA-A MANCHA

G2S1
A avaliación do gasto público na Comunidade Autónoma de Castela e León

Eduardo Cubero del Barrio. CONSELLO DE CONTAS DE CASTELA E LEÓN

G2S1
Unha proposta metodolóxica para abordar a auditoría operativa: o modelo ISAM

Nuria Guerrero Lebrón, CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA e Francisco Hernández, AUDIENCIA DE CONTAS DE CANARIAS

G2S1
Auditoría operativa da xestión do alumeado público exterior nos concellos da Comunidade Valenciana

Joaquín Izquierdo Peris. COMUNIDADE DE COMPTES SINDICATURA VALENCIANA

G3. Bloque 1
Estratexia de explotación de datos na Cámara de Contas de Andalucía

Pedro Ángel Alcántara Capiscol e Ángel Carrasco Núñez. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA

G3. Bloque 1
Robotización dunha auditoría: Caso de éxito dunha colaboración entre OCEX

Laura Rodríguez Ruiz (CCA), Mariola Pérez Rodríguez, Cristina López Rodríguez (AST) e Ángel Carrasco Núñez. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA E SINDICATO DE ASTURIAS

G3. Bloque 1
Mapas interactivos, utilizando Tableau, xerados pola rendición de contas nos concellos de Castela e León

Fernando Herrero Cuesta e Gonzalo de Celis de la Gala. CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

G3. Bloque 2
Proceso de Certificación da E.N.S. na Fiscalía da Comunidade Valenciana

Manuel D. Serrat Olmos. SINDEXA DE SENS DA COMUNIDADE VALENCIANA

G3. Bloque 2
Revisión dos controis básicos de ciberseguridade nos concellos de 10.000 a 20.000 habitantes

Mª Soledad González González. CONSELLO DE CONTAS DE CASTELA E LEÓN

G3. Bloque 3
Novos retos coa Administración Electrónica: Plataforma de integración entre Gestiona e os servizos horizontais da Cámara de Contas

Marta Ferreira Molina. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA

G3. Bloque 3
A experiencia da transformación dixital na Cámara de Contas da Comunidade de Madrid a partir dos seus propios desenvolvementos

Miguel Ángel Puerta e Silvia García de María. CAMARA DE CONTAS DE MADRID

G3. Bloque 3
Que estiveron facendo os OCEX durante a pandemia?

Lorenzo Pérez Sarrión. SINDEXA DE SENS DA COMUNIDADE VALENCIANA

G3. Bloque 3
Expediente electrónico dun informe de auditoría

Mariola Pérez Rodríguez. SENTENCIA DE ASTURIAS

G3. Bloque 3
HERMES – Comunicacións e notificacións electrónicas

Eduardo Hernández de Andrés. TRIBUNAL DE CUENTAS

G3. Bloque 3
Automatización Robótica de Procesos (RPA) e a súa aplicación á auditoría e administración dixital de OCEX

Txema Arnedo. RPA SECTOR PÚBLICO S.L. (https://rpasectorpublico.com/)

G2S2
A importancia de avaliar o risco de corrupción como parte da estratexia de prevención

Luis Macedo Pinto de Sousa. UNIVERSIDADE DE LISBOA

G2S2
Integridade no sector público: a xestión dos fondos europeos como xanela de oportunidade. Un enfoque preventivo

Rafael Jiménez Asensio. DOUTOR EN DEREITO POLA UNIVERSIDADE DA UPV/EHU, CONSULTOR DO SECTOR PÚBLICO

G2S2
O Concello de Contas. Un proxecto colaborativo

Constantino Carreiras Souto. ÁREA XERAL DE CONTAS CONSELLEIRO. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

G2S2
Orde 1030/2021 do MHFP e do modelo de prevención da corrupción do Consello de Contas

Ulpiano Villanueva Rodríguez. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

G2S2
O Programa marco para a integridade institucional e a xestión de prevención de riscos 2021-2024 da Xunta de Galicia

Jesús Oitavén Barcala. XUNTA DE GALICIA

G2S2
Supervisión dos sistemas de prevención de riscos penais nos partidos políticos

Pilar Moreno Cabrera. TRIBUNAL DE CONTAS

G2S2
Estratexia e plans antifraude na Universidade Pública

Francisco Javier García Pérez. UNIVERSIDADE DE CASTELA A MANCHA

G2S2
Quenda de preguntas

G2S3
Control externo e uso de algoritmos na Administración Local

Enrique Benítez Palma. CONSELLERÍA DA CÁMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA NA ÁREA DE ENTIDADES LOCAIS (2015-2021) E INVESTIGADORA

G2S3
A contorna de control e o uso da ferramenta DINTRE no ámbito das entidades locais

Pilar Rios Segarra e Mª José Brotons Sempere. SINDICATURA DE COMPTES C. VALENCIANA

G2S3
Análise do control interno das entidades locais das Illas Baleares desde a perspectiva do modelo COSO

Miquel Perelló Julià e Nicolás Alomar Olson. SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS

G2S3
Avaliación do sistema de control interno das entidades locais das Illas Baleares

Nicolás Alomar Olson e Miquel Perelló Xulio. SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS

G2S3
Entidades do sector público local non obrigadas a render contas. Un baleiro legal en proceso de solución?

Antonio Mira-Perceval Pastor. SINDICATURA DE COMPTES C. VALENCIANA

G2S3
Principais retos para a rendición de contas, a transparencia e o bo goberno

Rocío Fernández Serrano. TRIBUNAL DE CONTAS

G2S3
Quenda de preguntas