Calendario Encuentros MÉRCORES
1 DE DECEMBRO

descargar programa

Programa
II Reunións de Servizos Xurídicos

Mércores 1 de decembro

Fundación Abanca

8:40-8:55 | Acreditación

9:00 | Apertura

Constantino Carreiras Souto. CONSELLEIRO ÁREA CONTA XERAL. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Mª Begoña Villaverde Gómez CORPORACIONS LOCAIS ÁREA CONSELLEIRA. CONSELLO DE ACAS DE GALICIA

9:15-10:00 | Conferencia inaugural

Patricia Iglesias Rey. Letrada Maior. Consello de Contas de Galicia. Moderadora
“Impacto dos últimos pronunciamentos do TCU na responsabilidade contable por ámbito. Análise dos requisitos para a súa asistencia “
Mª Begoña Villaverde Gómez. CONSELLEIRA ÁREA CORPORACIONES LOCALES. CONSELLO DE CONTAS.

10:00-10:20 | Presentación

José Luis Rodríguez Pedreira. Letrado. Consello de Contas de Galicia. Moderador “Impacto da crise sanitaria na contratación pública”
Jaime Pintos Santiago. Profesora contratada de Dereito Administrativo da UDIMA. Avogado. Oficial en excedencia

10:20-11:00 | Presentación das Comunicacións das II Xuntas Xurídicas

GTI José Luis Rodríguez Pedreira. Letrado Consello de Contas de Galicia. Moderador
Cuestións de legalidade no Informe de Auditoría da Cámara de Comptos sobre a Xestión da COVID-19 pola Administración da Comunidade Foral de Navarra.
José Luis Ezquerro Royo. Secretario General. Cámara de Comptos de Navarra
A perspectiva de xénero no marco normativo dos fondos NGUE
Mirta García Rosa. TÉCNICO AUDITORÍA. SINDICATURA PÚBLICA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS
O control da legalidade dos contratos de emerxencia en situación de pandemia
Carles Rossinyol i Vidal. LETRADO. SINDICATURA DE COMPTES CATALUNYA

11:00-11:15 | Pausa café

Fundación Abanca

11:15-12:15 | Presentación das Comunicacións das II Xuntas Xurídicas

GTII Patricia Iglesias Rey. Letrada Maior. Consello de Contas de Galicia. Moderadora
A perspectiva de xénero no marco normativo dos fondos NGUE
Mirta García Rosa. TÉCNICO AUDITORÍA. SINDICATURA PÚBLICA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS
As subvencións da UE de próxima xeración e a economía laranxa: o sector audiovisual.;
Rosalía Betancort Rijo. CARTA. AUDIENCIA DE CONTAS DE CANARIAS
Retos na execución e control dos fondos NGEU
Miguel Luque Magaña. TÉCNICO AUDITORÍA. CÁMARA DE CONTAS DE ARAGÓN.
Cuestións legais sobre a xestión das subvencións financiadas con fondos NGUE. Impacto da simplificación da xustificación no ICEX, nos reembolsos, sancións e responsabilidade contable
María Méndez Martínez. CARTA. SINDICATURA PÚBLICA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

12:15-12:45 | Presentación

Patricia Iglesias Rey. Letrada Maior. Consello de Contas de Galicia. Moderadora
“As novas oportunidades dos Fondos Europeos de Próxima Xeración cos ODS e coa Integridade Pública”
Concepción Campos Acuña. SECRETARIO DA XUNTA LOCAL, CODIRECTOR DE RED LOCALIS. PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN E A MULLER NO SECTOR PÚBLICO

12:45-13:15 | Presentación

Simón Rego Vilar. Conselleiro Área Institucional. Consello de Contas de Galicia. Moderador
“Riscos e patoloxías máis habituais con incidencia na Administración Pública detectados pola Fiscalía de Galicia en fase de instrución”
Javier Rey Ozores. Fiscal XEFE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. MEMBRO DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO CONSTITUÍDA AO abeiro do PROTOCOLO ASINADO ENTRE A FISCALÍA E O CONSELLO DE GALICIA DE PREVENCIÓN DA CORRUPCIÓN

13:15-13:45 | Discurso de clausura

Patricia Iglesias Rey. Letrada Maior. Consello de Contas de Galicia. Moderadora
“Os fondos europeos Next Generation como elemento transformador da xestión da contratación pública. O novo papel da OCEX”.
Jose María Gimeno Feliu. CATEDRA DE DEREITO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DE ZARAGOZA E DIRECTORA DO OBSERVATORIO DE CONTRATOS PÚBLICOS

13:45-14:30 | Cerimonia de clausura

Simón Rego Vilar. ÁREA INSTITUCIONAL CONSELLEIRO. CONSELLO DE ACAS DE GALICIA
Patricia Iglesias Rey. LETRADA MAIOR. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

14:30-15:30 | Comida

Fundación Abanca