Calendario Encuentros XOVES 2 DE DECEMBRO E
VENRES 3 DE DECEMBRO

Descargar programa

Programa
XIV Encuentros Técnicos

Día 1, xoves día 2 de decembro

8:00-8:45 | Acreditación

8:45-9:00 | Saúdo Autoridades

Pazo de Fonseca
Miguel Ángel Santalices Vieira. PRESIDENTE PARLAMENTO DE GALICIA
José Antonio Redondo López. CONSELLEIRO MAIOR DO CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Simón Rego Vilar. CONSELLEIRO ÁREA INSTITUCIONAL DO CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Vicent Cucarella Tormo. SINDIC MAJOR DÁ SINDICATURA DE COMPTES DA COMUNITAT VALENCIANA E PRESIDENTE DE ASOCEX
Arturo López Iglesias. INTERVENTOR XERAL COMUNIDADE AUTÓNOMA. XUNTA DE GALICIA

9:00-10:00 | Conferencia inaugural

Que fixeron os impostos propios para as comunidades autónomas e que pode facer por elas o control externo?
Roberto Fernández-Llera. PATROCINARIO MAIOR DE CONTAS DE ASTURIAS
Necesidade de novos espazos fiscais e na era post-COVID.
Antonio López Díaz. RECTOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

10:00-11:30 | Mesa redonda

Moderador: Simón Rego Vilar. CONSELLEIRO ÁREA INSTITUCIONAL DEL CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
A auditoría da iniciativa Next Generation EU.
José María Gimeno Feliu. CATEDRA DE DEREITO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DE ZARAGOZA
Serafín Pazos-Vidal. XEFE DE POLÍTICA EUROPEA DA CONVENCIÓN ESCOCESA DE ENTIDADES LOCAIS (COSLA) E INVESTIGADOR
Eduardo Ruiz García. XERENTE DA INTOSAI DEVELOPMENT INITIATIVE (IDI), EX-SECRETARÍA XERAL DO TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

11.30-12.00|Pausa café

Comedor Pazo de Fonseca

15:00| Comida

Buffet Pazo de Fonseca

12:00-15.00 | Grupos de traballo (1ª sesión)

G1-S1 Auditoría da resposta ao Covid-19 Guillermo A. Álvarez Ropero. Consello de Contas de Galicia – Moderador

Fundación Abanca
A resposta do TCU e da OCEX na “Auditoría Covid-19”: Axustouse no tempo e axeitada ao contexto?
Manuel Sueiras Pascual. TRIBUNAL DE CONTAS
Xestión da Covid-19 pola Administración da Comunidade Foral de Navarra
Karen Moreno Orduña, Ainara Rodríguez Jiménez, María Esperanza García Cascante e Elvira Balduz Gil. CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA
Auditoría da resposta ao COVID-19 na contratación pública
Silvia García Martínez. TRIBUNAL DE CONTAS
Contratación e Covid-19: adaptación das ferramentas.
Clara Eugenia de la Fuente e Ana I. de las Heras. CÁMARA DE CONTAS DE MADRID
Fiscalización dos efectos da Covid-19 no orzamento e a contratación da CA de Canarias.
José M. Pérez Lema y Francisco Socorro. AUDIENCIA DE CONTAS DE CANARIAS
Auditoría da legalidade das subvencións concedidas por motivo da Covid-19 pola Administración da Generalitat Valenciana en 2020. Riscos e metodoloxía de auditoría. Unha experiencia práctica.
Gabriel Martínez Martí. SINDICATURA DE COMPTES DA COMUNITAT VALENCIANA
Fiscalización COVID 19: Axudas a persoas en ERTE rendas baixas da Generalitat Valenciana.
Alejandro Salom Campos. SINDICATURA DE COMPTES DA COMUNITAT VALENCIANA
Ferramentas de auditoría para a fiscalización das medidas anti- covid, o exemplo da fiscalización das liñas de avais ICO-COVID-19.
José Ángel Fernández Fernández. TRIBUNAL DE CONTAS
Impacto da Covid-19 na NIA-É- SP 1570 R: Aplicabilidade do principio de empresa en funcionamento.
Silvia Pérez Menéndez. SINDICATURA DE CONTAS DE ASTURIAS

G2- S1 Auditoría Operativa Eloy Morán Méndez. Consello de Contas de Galicia – Moderador

Auditorio Abanca
Propostas metodolóxicas para a medición da brecha salarial de xénero e a avaliación da eficacia das medidas de apoio á conciliación na auditoría operativa da igualdade de xénero.
Santiago Martínez Argüelles. TRIBUNAL DE CONTAS
Auditoría Operativa de Políticas de Violencia de Xénero e Recuperación Integral das vítimas: Sistema de Indicadores de Xestión.
Atenea Melgarejo Vargas. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA
Supervisión da aplicación das medidas aprobadas polas Cortes de Castela e León en materia de despoboamento.
Santiago Martín Nájera. CONSELLO DE CONTAS DE CASTELA E LEÓN
Auditoría ambiental Julio García Muñoz. UNIVERSIDADE DE CASTILLA-A MANCHA
A avaliación do gasto público na Comunidade Autónoma de Castela e León.
Eduardo Cubero del Barrio. CONSELLO DE CONTAS DE CASTELA E LEÓN
Unha proposta metodolóxica para abordar a auditoría operativa: o modelo ISAM.
Nuria Guerrero Lebrón, CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA e Francisco Hernández, AUDIENCIA DE CONTAS DE CANARIAS
Auditoría operativa da xestión do alumeado público exterior nos concellos da Comunidade Valenciana
Joaquín Izquierdo Peris. COMUNIDADE DE COMPTES SINDICATURA VALENCIANA

G3 Auditoría e administración dixital de OCEX

Pazo de Fonseca

Bloque 1. Explotación da información

Estratexia de explotación de datos na Cámara de Contas de Andalucía
Pedro Ángel Alcántara Capiscol e Ángel Carrasco Núñez. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA
Robotización dunha auditoría: Caso de éxito dunha colaboración entre OCEX
Laura Rodríguez Ruiz (CCA), Mariola Pérez Rodríguez, Cristina López Rodríguez (AST) e Ángel Carrasco Núñez. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA E SINDICATO DE ASTURIAS
Mapas interactivos, utilizando Tableau, xerados pola rendición de contas nos concellos de Castela e León.
Fernando Herrero Cuesta e Gonzalo de Celis de la Gala. CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Bloque 2. Seguridade

Proceso de Certificación da E.N.S. na Fiscalía da Comunidade Valenciana
Manuel D. Serrat Olmos. SINDEXA DE SENS DA COMUNIDADE VALENCIANA
Revisión dos controis básicos de ciberseguridade nos concellos de 10.000 a 20.000 habitantes
Mª Soledad González González. CONSELLO DE CONTAS DE CASTELA E LEÓN

Bloque 3. Administración electrónica

Novos retos coa Administración Electrónica: Plataforma de integración entre Gestiona e os servizos horizontais da Cámara de Contas.
Marta Ferreira Molina. CAMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA
A experiencia da transformación dixital na Cámara de Contas da Comunidade de Madrid a partir dos seus propios desenvolvementos
Miguel Ángel Puerta e Silvia García de María. CAMARA DE CONTAS DE MADRID
Que estiveron facendo os OCEX durante a pandemia?
Lorenzo Pérez Sarrión. SINDEXA DE SENS DA COMUNIDADE VALENCIANA
Expediente electrónico dun informe de auditoría
Mariola Pérez Rodríguez. SENTENCIA DE ASTURIAS
HERMES – Comunicacións e notificacións electrónicas.
Eduardo Hernández de Andrés. TRIBUNAL DE CUENTAS
Automatización Robótica de Procesos (RPA) e a súa aplicación á auditoría e administración dixital de OCEX
Txema Arnedo. RPA SECTOR PÚBLICO S.L. (https://rpasectorpublico.com/)

20.00 | Cea

Hotel Monumento San Francisco Santiago de Compostela

22.30 | Visita nocturna á Catedral de Santiago de Compostela: Os pasos do Mestre Mateo

Día 2, venres 3 de decembro

8.30-11.30 | Grupos de traballo (2a SESIÓN)

G1-S2 Control NGEU Patricia Iglesias Rey. Consello de Contas de Galicia. Moderador

Auditorio Abanca

Os órganos de control externo e a auditoría dos fondos NGEU: un novo modelo de control?
Simón Rego Vilar. ÁREA INSTITUCIONAL CONSELLEIRO. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Análise do Marco Nacional de Desempeño do Goberno de Escocia.
Serafín Pazos Vidal. XEFE DE POLÍTICA EUROPEA DA CONVENCIÓN DE AUTORIDADES LOCAIS DE ESCOCIA (COSLA) E INVESTIGADOR
A auditoría de resultados no mecanismo de recuperación e resiliencia.
 Cristina Quirós Castro. DIRECTOR DE AUDITORÍA CÁMARA DE CONTAS DE ARAGÓN.
Perspectiva de xénero na auditoría de actuacións financiables no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
Mirta García Rosa. SINDEXA PÚBLICA DE CUENTAS DO PRINCIPADO DE ASTURIAS.
O control dos Fondos da UE de próxima xeración en Galicia: a proposta dun sistema ideal e a adaptación forzosa dunha realidade administrativa ancorada no século XX ”(G1 – S2 NGEU Control).
Jacinto Álvarez Somoza. XEFE DO SERVIZO DE INSPECCIÓN FEDER – CONSELLO DE TESOURERÍA – COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
Medidas urxentes para a execución do PRTR (Real Decreto-Lei 36/2020, do 30 de decembro).
Isabel Linares Muñagorri e Iván Berraquero Escribano. CÁMARA DE CONTAS DE ARAGÓN.

G2-S2 Prevención e loita contra a fraude Manuel J. Santana Suárez. Consello de Contas de Galicia. Moderador

Fundación Abanca

A importancia de avaliar o risco de corrupción como parte da estratexia de prevención
Luis Macedo Pinto de Sousa. UNIVERSIDADE DE LISBOA
Integridade no sector público: a xestión dos fondos europeos como xanela de oportunidade. Un enfoque preventivo.
Rafael Jiménez Asensio. DOUTOR EN DEREITO POLA UNIVERSIDADE DA UPV/EHU, CONSULTOR DO SECTOR PÚBLICO
O Concello de Contas. Un proxecto colaborativo.
Constantino Carreiras Souto. ÁREA XERAL DE CONTAS CONSELLEIRO. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA.
Orde 1030/2021 do MHFP e do modelo de prevención da corrupción do Consello de Contas.
Ulpiano Villanueva Rodríguez. CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA.
O Programa marco para a integridade institucional e a xestión de prevención de riscos 2021-2024 da Xunta de Galicia
Jesús Oitavén Barcala. XUNTA DE GALICIA
Supervisión dos sistemas de prevención de riscos penais nos partidos políticos.
Pilar Moreno Cabrera. TRIBUNAL DE CONTAS
Estratexia e plans antifraude na Universidade Pública
Francisco Javier García Pérez. UNIVERSIDADE DE CASTELA A MANCHA

G2-S3 Administración local: retos nas novas formas de control Luis Fuentes García. Consello de Contas de Galicia. Moderador

Pazo de Fonseca

Control externo e uso de algoritmos na Administración Local
Enrique Benítez Palma. CONSELLERÍA DA CÁMARA DE CONTAS DE ANDALUCIA NA ÁREA DE ENTIDADES LOCAIS (2015-2021) E INVESTIGADORA.
A contorna de control e o uso da ferramenta DINTRE no ámbito das entidades locais
Pilar Rios Segarra e Mª José Brotons Sempere. SINDICATURA DE COMPTES C. VALENCIANA
Análise do control interno das entidades locais das Illas Baleares desde a perspectiva do modelo COSO
Miquel Perelló Julià e Nicolás Alomar Olson. SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS
Avaliación do sistema de control interno das entidades locais das Illas Baleares.
Nicolás Alomar Olson e Miquel Perelló Xulio. SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS
Entidades do sector público local non obrigadas a render contas. Un baleiro legal en proceso de solución?
Antonio Mira-Perceval Pastor. SINDICATURA DE COMPTES C. VALENCIANA
Principais retos para a rendición de contas, a transparencia e o bo goberno.
Rocío Fernández Serrano. TRIBUNAL DE CONTAS

11.30-12.00 | Pausa café

Comedor Pazo de Fonseca

12:00-12:45 | Entrega do XXII Premio de Auditoría Pública

“Os medios de comunicación e a OCEX”:
Entrevista a Xosé Luís Vilela Conde, Director da Voz de Galicia

12: 45-13: 45 | Conferencia de clausura

Santiago Lago Peñas. UNIVERSIDADE CATEDRÁTICA DE VIGO. DIRECTOR DO FORO ECONÓMICO DE GALICIA

13: 45-14: 30 | Clausura das xornadas

José Antonio Redondo López. CONSELLEIRO MAIOR DO CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Miguel Corgos López-Prado. CONSELLEIRO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. XUNTA DE GALICIA
Vicent Cucarella Tormo. SINDIC MAIOR DA SINDICATURA DE COMPTES DA COMUNITAT VALENCIANA E PRESIDENTE DA ASOCEX
Carmen Núñez García. Presidente da Cámara de Contas de Andalucía
Santiago Lago Peñas. Profesor da Universidade de Vigo. Director do Foro Económico de Galicia

15:00 | Comida

Buffet Pazo de Fonseca