Inscrición ás XIV Reunións Técnicas do OCEX 2021

O custo da inscrición nas Xuntanzas Técnicas será de 200 euros, a pagar unha vez confirmada a inscrición na conferencia. Mantense o réxime de exención para encontros previos.

*Inscricións pechadas*

Inscrición nas II Reunións de Servizos Xurídicos

A inscrición para os II Encontros xurídicos dos OCEX do 1 de decembro é gratuita, non condicionada á presentación de comunicación, e a súa participación está aberta para todo o persoal dos servizos xurídicos, equipos de auditoría e das Secretarías Xeráis dos ICEX para fomentar entre os asistentes un foro enriquecedor de debate.

*Inscricións pechadas*